دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
سیدعلی فقیدیان
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
ابوالحسن  فقیهی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
محمدعلی فقیهی ثانی
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
مهدی  فکور ثقیه
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
وحدانه فولادی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
امیر  فولادی تجر
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
عبدالعلی فیاض
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
حانیه فیاض فر
محل خدمت: دانشکده مهندسی مواد
افشین فیروزی بویاغچی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
^