دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
چنگیز  اسفندیاری
محل خدمت: دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
علی اسفندیاری بیات
محل خدمت: دانشکده مهندسی نفت
صفدر  اسکندری نژاد
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
محمد امین  اسلام پور
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
شهلا اسلامی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
محمدرضا اسلامی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
مریم اسماعیلی فرد
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
احسان  اشراقی
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
حمیدرضا  اشراقی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
فرانک  اشرفی
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
نریمان  اشرفی خراسانی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
احمد اصغری
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
علی اصغر  اصغریان جدی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
رویا اطمینانی قصرالدشتی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
میترا اطهری علاف
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
ایرج  اعتصام
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
الهام اعتمادی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
شهرام اعتمادی حقیقی
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
گودرز  افتخارجهرمی
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
سیدعلی اکبر  افجه ای
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
^