دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
محمد  حائری
محل خدمت: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
علی  حائری روحانی
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
طاهره حاج ابراهیمی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
فرزانه  حاجی حسنی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
سیدحسن  حاجی حسینی گزستانی
محل خدمت: دانشکده فیزیک
کامران  حاجی نبی
محل خدمت: دانشکده مدیریت و اقتصاد
مستانه حاجی پور شیرازی فرد
محل خدمت: دانشکده مهندسی نفت
رضا حاجی سید محمد شیرازی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
سیدعلیرضا حاجی سیدمیرزاحسینی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
علیرضا حاجی ملا علی کنی
محل خدمت: دانشکده محیط زیست و انرژی
سید محمد حاجی مولانا
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
مریم حامد اسماعیلی
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
فرح حبیب
محل خدمت: دانشکده هنر و معماری
محرم  حبیب نژاد کواریم
محل خدمت: دانشکده مکانیک و هوا و فضا
سهراب  حجام
محل خدمت: دانشکده علوم پایه
سیدمحمدباقر حجتی
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
فریدالدین  حدادعادل
محل خدمت: دانشکده الهیات و فلسفه
اصغر حدادی
محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی
فیروز  حریرچی
محل خدمت: دانشکده زبان و ادبیات
نجلا حریری
محل خدمت: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
1 2 3
^